Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.styldekor.pl Zamówienia można składać również telefoniczne lub e-mailowo na adres: sklep@styldekor.pl

1.2. Właścicielem sklepu internetowego jest "B-MAR" Michał Bełza, ul. Pelikanowa 2, 85-449 Bydgoszcz, NIP 967-030-62-20.

1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym StylDekor są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

2. Składanie zamówień

2.1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu 9:00 – 16:00.

2.2. Podstawowym, jednocześnie minimalnym warunkiem realizacji zamówienia są "Szybkie zakupy" bez rejestracji prawidłowo wypełniając formularz adresowy zamówienia dostępnego na stronie sklepu.

2.3. Zalecanym sposobem jest zakup poprzez zarejestrowanie się w sklepie. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia (również archiwalne), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki oraz udziału w aktualnych programach rabatowych.

2.4. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem.

2.5. Akceptujemy następujące formy płatności: przedpłata na konto lub pobranie. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2.6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.7. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

3. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

3.1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail podany przez Zamawiającego w formularzu. W wysyłanej wiadomości podany jest numer konta, na które należy dokonać przelewu należności za zakupy (w przypadku wyboru tej formy płatności).

3.2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

4.2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty w przypadku przedpłaty na konto).

4.3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. W razie chęci anulowania zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.4. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 14 dni.

4.5. Realizacja zamówienia - w przypadku zamówienia za pobraniem – rozpoczyna od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja zacznie się w najbliższym dniu roboczym)

4.6. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i formy dostawy.

4.7. Dane do przelewu (przedpłaty na konto):
"B-MAR" Michał Bełza
ul. Pelikanowa 2
85-449 Bydgoszcz

Santander Bank 31 1090 2590 0000 0001 4274 5124

IBAN PL31 1090 2590 0000 0001 4274 5124

kod BIC/SWIFT Santander: WBKPPLPP

W TYTULE przelewu prosimy wpisać: nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego jeśli płatności dokonuje osoba o innych danych osobowych.

4.8. Na czas realizacji zamówienia składają się czas przygotowania paczki + czas dostawy.

5. Sposób i termin dostawy

5.1. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym

5.2. Wszystkie zamówienia są wysyłane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku zamówienia za pobraniem), bądź zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem na konto.

5.3. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone.

Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera, szczególnie jeżeli paczka zawiera szkło, ceramikę lub inne delikatne przedmioty. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Poprawnie spisany protokół szkody jest jedyną podstawą do uzyskania odszkodowania od przewoźnika. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem WSZYSTKICH części opakowania i opisem WSZYSTKICH zabezpieczeń towaru.

Gdy z jakichkolwiek powodów kurier nie będzie miał woli zaczekać a okaże się że przedmiot jest uszkodzony, prosimy niezwłocznie skontaktować się z infolinią firmy przewozowej celem zlecenia przyjazdu kuriera z protokołem szkody, zanotować nr zlecenia i przekazać do nas.

6. Zwroty, reklamacje

Plik formularza zwrotu do pobrania u dołu strony.

6.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone przez konsumentów bez podania przyczyny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy kupujący jest konsumentem. W terminie 14 dni od daty otrzymania towaru należy złożyć stosowne oświadczenia na piśmie o chęci odstąpienia od umowy, a następnie odesłać towar w ciągu 14 dni. Artykuły odesłane w terminie późniejszym nie będą przyjmowane.

6.2. W przypadku chęci zwrotu towaru przez osoby fizyczne należy skontaktować się mailowo z obsługą sklepu pod adresem: sklep@styldekor.pl

6.3. W przypadku zwrotu towaru konieczne jest, aby towar zwracany był nieużywany w oryginalnym opakowaniu wraz z całym fabrycznym wyposażeniem oraz z wypełnionym formularzem zwrotu i oryginałem dokumentu zakupu. Produkt/produkty należy zabezpieczyć na tyle starannie aby nie uszkodziły się w transporcie, ponieważ zwrot środków będzie niemożliwy. Przesyłki należy zwracać takim przewoźnikiem, który zezwala na otworzenie paczki podczas odbioru (Poczta Polska za dodatkową opłatą). W przypadku stłuczenia lustra, zwrot zostanie pomniejszony o wartość tafli lustra i szkód na ramie powstałych poprzez potłuczone szkło.

Adres do zwrotów: "B-MAR" Michał Bełza, ul. Pelikanowa 2, 85-449 Bydgoszcz

6.4. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne) lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.

Klient powinien odesłać wadliwy towar na adres: "B-MAR" Michał Bełza, ul. Pelikanowa 2, 85-449 Bydgoszcz.

6.5. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@styldekor.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6.6 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. Prawa autorskie i odpowiedzialność

7.1. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do koloru, prosimy o kontakt telefoniczny.

7.2. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela firmy "B-MAR" Michał Bełza

7.3. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie www.styldekor.pl bez zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych. Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

8.2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newslettera, jego dane będą wykorzystywane również w celu jego wysyłania.

8.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

8.4 Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania treści marketingowych drogą mailową wszystkim zarejestrowanym klientom na www.styldekor.pl

9. Postanowienia końcowe

9.1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

9.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

9.3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej .

9.4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

WZORY DOKUMENTÓW